PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdemu konsumentowi korzystającemu z możliwości dokonania zakupów na odległość (np. przez Internet) przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Każdy towar, kupiony przez Internet, konsument może w ciągu 10 dni (od 25 grudnia 2014 roku – w ciągu 14 dni) zwrócić. Wskazany termin liczy się dopiero od momentu otrzymania kupionego towaru. Konsument może zwrócić towar bez konieczności podania decyzji swojej decyzji.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ……………..………………

 

spółka cywilna
D&J PEŁKA- Dorota Urbaniak, Jerzy Pełka,
ul. Wola Batorska 37,
32-007 Zabierzów Bocheński
NIP: 6782631047,
REGON:
121621903
www.cela37.com

 

 

 

 

 

 

 

Dane Kupującego

 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………...

 

Adres : ………………........................................………………..……………………………………………………………………………..

 

Telefon/e-mail: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………….

 

Nr zamówienia: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………

 

Nr konta: .......................................................................................................................................................

 

 

 

Informacje o produktach

 

 

 

Nazwa produktu: ……………………….…………………………………………….……..………………………………………………………

 

Data zakupu: ………….…………………...................................................................................................................

 

Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): ........................................................................

 

Forma zapłaty: ...............................................................................................................................................

 

Data otrzymania produktu: ………….…………………............................................................................................

 

 

 

 

 

Oświadczenia Kupującego

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..………………….………………

 

podpis Kupującego

 

  

FORMULARZ

 

REKLAMACYJNY

 

 

 

...................., dnia ....................

 

 

 

 

 

……………………………………..

 

ul. ....................

 

.......................

 

/dane Użytkownika/

 

spółka cywilna
D&J PEŁKA- Dorota Urbaniak, Jerzy Pełka,
ul. Wola Batorska 37,
32-007 Zabierzów Bocheński
NIP: 6782631047,
REGON:
121621903
www.cela37.com

 

 

 

Nazwa reklamowanego produktu

 

........................................................................................................................................................

 

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..

 

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..

 

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

 

podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

 

Opis:

 

............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................

 

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):

 

a)naprawę;

 

b)wymianę;

 

c)obniżenie ceny

 

lub:

 

d) dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku …....................................................................................................................................

 

nr rachunku …................................................................................................................

 

MIEJSCOWOŚĆ..........................................DATA.........................................................

 

…………………

 

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.