Politique de confidentialité

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://cela37.com/.

 1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Sklepem Internetowym” jest spółka cywilna D&J PEŁKA- Dorota Urbaniak, Jerzy Pełka, ul. Wola Batorska 37, 32-007, Zabierzów Bocheński NIP: 6782631047, REGON: 121621903, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://cela37.com/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

 6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
  na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora
  ds. Ochrony Danych Osobowych.